Informatie buitenschoolse opvang

Kinderopvang Willemijn bied buitenschoolse opvang met persoonlijke aandacht voor uw kind. In een huiselijke sfeer bieden wij allerlei activiteiten die aansluiten op de interesse en vaardigheden van uw kind. Wij zullen u als ouder zo veel mogelijk ontzorgen zodat u werk en opvoeden goed kunt combineren.

Kinderen die naar de basisschool gaan kunnen gebruik maken van de buitenschoolse opvang. De Buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen van groep één tot en met acht van het basisonderwijs. Zij kunnen voor en na schooltijd en in vakanties bij onze BSO terecht. Ook op de studiedagen van school kan onze BSO opvang bieden aan uw kind.

Kinderopvang “Willemijn” biedt Buitenschoolse opvang aan op 2 locaties. BSO club Willemijn Bart Crumstraat 10 te Heelsum, deze locatie is bij ons kinderdagverblijf en dan ook bedoelt voor de groep jongste BSO kinderen (4 tot 7 jaar) Willemijn BSO Aktief, Bram Streeflandweg 53 te Renkum, deze locatie heeft 2 groepen en is voor de oudere BSO kinderen (7 tot 12 jaar)
Voor onze BSO Aktief maken wij op dinsdag gebruik van de sporthal Doelum. De bedoeling van BSO aktief is dat, zoals de naam het al aangeeft, diverse sportieve en educatieve activiteiten worden aangeboden. Het aanbod voor de groep is zeer uiteenlopend en gevarieerd. Elke activiteit kan aan bod komen, zo veel mogelijk naar de wensen van de kinderen.

Doelstelling

De doelstelling van onze BSO is om uw kinderen een veilige plek te bieden in een knusse sfeer. Waarbij de nadruk zal liggen op gezelligheid, respecteren van de eigenheid van individuen, eigen initiatieven, spelenderwijs leren en zelfstandigheid van kinderen. Met respect voor anderen en hun omgeving.

Leiding

Alle medewerkers zijn in het bezit van een diploma volgens de CAO- richtlijnen. Alle medewerkers hebben een wettelijk verplichte verklaring omtrent gedrag. Er is altijd een gediplomeerde BHV-er (bedrijfshulpverlener) Ook hebben onze medewerkers een kinder-EHBO certificaat . Binnen het gehele team wordt er regelmatig geëvalueerd, geobserveerd en besproken. Er is regelmatig een teamvergadering.

Mogelijkheden

Bij kinderopvang “Willemijn” kunt u kiezen tussen en 50 weken overeenkomst (inclusief school vakantie’s) of 40 weken (exclusief school vakantie’s) tijdens de vakantieopvang zijn de kinderen welkom van 7:00 tot 18:00 uur. Studiedagen of andere vrije schooldagen worden bij gebruik achteraf berekend.

Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden voor uw persoonlijke wensen. Voor schoolse opvang, vakantie opvang en flexibele dagen. Bijzondere dagen dienen wel tijdig doorgegeven te worden bij voorkeur per mail zodat we er rekening mee kunnen houden.

Voor het afnemen van extra dagen geld wel:
– als de groepsgrootte en -samenstelling dit toelaat
– eventuele geplande activiteiten gewoon door kunnen gaan

Het tarief voor de Buitenschoolse Opvang is per dagdeel per maand. De betaling geschiedt een maand vooraf per automatische incasso en voor extra afgenomen dagen mogelijk een verrekening achteraf.

Aanmelding

Wanneer u wilt dat uw kind op 4-jarige leeftijd naar de BSO van Willemijn gaat is het verstandig uw kind hier op tijd voor op te geven. Natuurlijk is uw kind welkom om een middag bij ons een kijkje te komen nemen. (dit is gratis en vrijblijvend)

Wanneer u, naar aanleiding van onze informatie, besloten heeft uw kind bij ons aan te melden, kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Dit kunt u opsturen naar het volgende adres:
Kinderopvang “Willemijn”
Bart Crumstraat 10
6866 AC  Heelsum

Op het moment dat het inschrijfformulier in ons bezit is zullen wij uw aanvraag behandelen U krijgt hierover zo snel mogelijk bericht.

Intakegesprek

+ 2 weken voor plaatsing wordt een intakegesprek ingepland. In dit gesprek zal nadere informatie worden gegeven en zullen bijzonderheden over het kind besproken worden.

Vragen

Wij hopen u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen/wensen  en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met “Willemijn”, telefoonnummer 0317 – 350477. Tevens kunt u een afspraak maken om vrijblijvend een kijkje te komen nemen.
Groep