Cliëntenraad informatie

Eveline Meijer
Voorzitter
(Subraad KDV)
Ghyslaine Schoppen
Secretaris
(Enquêtecommissie)
Veroniek Schoemaker
(Subraad KDV & BSO)
(Enquêtecommissie)
Alphons Tax
(Subraad BSO)
(Klachtencommissie)

De cliëntenraad is dringend op zoek naar nieuwe leden.
Contact een van ons voor meer informatie.

Cliëntenraad/klachtencommissie bereikbaarheid :

De cliëntenraad en de klachtencommissie zijn het best te bereiken via e-mail (clientenraad@kinderopvangwillemijn.nl), eventueel is een telefoonnummer van een bepaald raadslid op te vragen bij Wilma of Henk.

Werkzaamheden cliëntenraad:

De bevoegdheden en taken van een cliëntenraad zijn wettelijk vastgesteld en ook vastgelegd in het reglement. Eigenlijk komt het er op neer dat de cliëntenraad mee mag praten over alle zaken die de ‘kwaliteit’ van de dienstverlening aangaan, zoals wijzigingen in doelstelling, in openingstijden en beleid rond voeding, gezondheid, groepsgrootte e.d. De cliëntenraad mag over dergelijke zaken ook voorstellen doen.

Contact met de ouders:

Tenminste eenmaal per jaar organiseert de cliëntenraad (samen met Willemijn) een bijeenkomst waar alle cliënten voor uitgenodigd zijn. Indien minstens één derde van de cliënten dat wil, moet de cliëntenraad een bijeenkomst organiseren, waar deze groep zelf onderwerpen op de agenda mag zetten.

Informatie aan de ouders:

Verslagen van de bijeenkomsten en het reglement zijn in te zien bij Willemijn. Op verzoek kunnen deze ook mail worden verstrekt.

De cliëntenraad verwacht op dezelfde prettige manier om te kunnen blijven gaan met Willemijn zoals dat altijd al is gebeurd.

Namens de cliëntenraad